15 listopada, 2018 Budownictwo 0

Sukcesywne zmiany w obrębie gospodarki jak i wzrostu świadomości inwestorów indywidualnych na rynku budowlanym pod względem znaczenia odnawialnych źródeł energii wciąż rośnie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w ciągu trwającej dekady ilość prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii wzrosła o blisko 7%. Niewątpliwy wypływ na powyższe dane mają także inwestycje instalacyjne w zakresie sieci grzewczych, których zużycie jest równe około 60% całkowitego rocznego zużycia energii elektrycznej.

Kompleksowa instalacja grzewcza z pompą ciepła

pompy ciepła gdyniaW ubiegłym roku kalendarzowym w stosunku do lat poprzednich każdy z segmentów rynku instalacji ogrzewania z zastosowaniem pomp ciepła wzrósł o 22% i jako jedyni w Europie od 2010r. sukcesywnie odnotowujemy znaczący, coroczny wzrost nowych inwestycji z zakresu budownictwa mieszkalnego, z zastosowaniem pomp ciepła. Na pierwszym miejscu figurowały pompy zasilane medium woda/powietrze (55% wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego), co nie pozostawia złudzeń, że taki rodzaj instalacji jest nie tylko ekologicznym, ale również oszczędnym rozwiązaniem. Nowoczesne pompy ciepła Gdynia w pełni wykorzystują możliwości oraz potencjał środowiska naturalnego wykorzystując do ogrzewania wody w obiegu różne rodzaje medium transportujących, takich jak woda- powietrze czy woda- glikol (solanka) oraz wiele innych połączeń i wykorzystują zasadę przemian termodynamicznych transportując zimniejszą ciecz do cieplejszego ośrodka, skąd transportuje ją do grzejników czy kranów. Ze względów bezpieczeństwa oraz czynników związanych ze sprawnym działaniem systemu grzewczego montaż poszczególnych komponentów instalacyjnych wykonuje nieco poniżej głębokości zamarzania gruntu, aby uniknąć awarii, która w zależności od regionu wynosi od 0,8 do 1,4m. Efektywne działanie instalacji wymaga także odpowiedniego przystosowania parametrów, więc chcąc zapewnić sobie sprawne i długie działanie instalacji preferuje się dostosowanie temperatury wody w zakresie od 45 do 55⁰C.

Średnia żywotność systemów instalacji grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła wynosi około 20 lat, jednakże jej przedłużenie jest możliwe dzięki odpowiedniemu dostosowaniu parametrów oraz optymalnej eksploatacji. Całość inwestycji to wydatek rzędu około 10 500,00 zł, który ma szansę nam się zwrócić już po około 5- 7 latach użytkowania. Dodatkowo nasz system ogrzewania możemy również połączyć z innymi instalacjami takimi jak np. wentylacja czy klimatyzacja, co wpływa na poprawę komfortu pod względem użytkowania budynku.