9 lipca, 2020 Usługi 0

Od 2016 roku wystąpiły znaczne zmiany we francuskim prawie, które miały i dalej mają znaczny wpływ na polskie firmy transportowe, które świadczą usługi na terenie tamtego kraju. Jedna z głównych zmian wynikających z tego prawa jest konieczność powołania specjalnego pracownika, który ma za zadanie reprezentować daną firmę na terenie Francji.

Czy zajmuje się profesjonalny przedstawiciel we Francji?

profesjonalne przedstawicielstwo we francjiOd momentu wprowadzenia nowego prawa we Francji w 2016 roku zmienił się tryb działalności polskich firm transportowych, które przewożą towary lub osoby na terenie tamtego kraju. Przede wszystkim główna zamianą i najważniejszą, jest konieczność powołania specjalnego pracownika, zwanego przedstawicielem. Ten pracownik ma zadanie reprezentować polską firmę transportową w kontaktach z francuskimi władzami i służbami porządkowymi. Szczególnie przydatny okazuje się w trakcie kontroli francuskiej policji, gdyż musi dostarczać wtedy wszystkie niezbędne dokumenty polskim kierowcom. Dobry, profesjonalny przedstawiciel to taki, który doskonale zna zapisy francuskiego prawa po nowelizacji i oczywiście doskonale posługuje się językiem francuskim. Jeżeli nie posiadamy takiej osoby wśród naszych pracowników, dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług firmy, który będzie wykonywała usługi przedstawiciela. Warto tu podkreślić, że profesjonalne przedstawicielstwo we Francji w przypadku firm transportowych jest konieczne i nie posiadanie przedstawiciela dla polskiej firmy transportowej zazwyczaj wiąże się z koniecznością zapłaty bardzo dotkliwych kar finansowych. Obecnie kary te mogą dochodzić nawet do dwóch tysięcy euro za każdego kierowcę, dlatego posiadanie przedstawiciela jest niezbędną koniecznością. Obowiązki przedstawiciela we Francji oczywiście wykraczają szeroko poza zwykłe dostarczenie dokumentów na miejsce kontroli. Zajmuje się on również pośredniczeniem w komunikacji z inspekcją pracy we Francji, żandarmeria, policją, urzędem celnym czy skarbowym oraz innymi jednostkami, wykonywanym w imieniu polskiej firmy transportowej.

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie obcego kraju zawsze wiąże się z koniecznością zapoznania się z tamtejszymi zapisami prawa. Czasem przydatne może się okazać powołanie specjalnego pracownika, który będzie pośredniczył w kontaktach między nami a władzami danego kraju. Czasem posiadanie takiego przedstawiciela jest wymagane.