15 września, 2020 Nieruchomości i działka 0

 

Przeprowadzanie wyceny nieruchomości nie odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której chcemy sprzedać lub kupić mieszkanie, aby móc obiektywnie ocenić wartość transakcji. Określenie wartości domu, mieszkania lub działki może mieć także miejsce w sytuacji, gdy wymaga tego Urząd Skarbowy, np. z chwilą otrzymania spadku czy darowizny. W dalszej części artykułu opowiadam, jak wygląda proces takiej wyceny i przedstawiam listę niezbędnych dokumentów do rozliczenia się z fiskusem.

Podatek od nieruchomości – praktyczne wskazówki dla podatnika

wycena nieruchomości warszawaPrawdopodobnie każdy z nas miał do czynienia lub słyszał od rodziny lub przyjaciół o przypadku, w którym Urząd Skarbowy zakwestionował wartość nieruchomości. Do takich sytuacji dochodzi na wskutek określenia w dokumentach sprzedaży (akt notarialny, wartość przedmiotu darowizny, deklaracja na potrzeby podatku od spadku) wartości danego przedmiotu przez podatnika, która jest w jego ocenie odpowiednia. Natomiast właściwy podatek od nieruchomości naliczany jest w oparciu o ceny rynkowe, dlatego w tym celu przeprowadzana jest wycena nieruchomości Warszawa to miasto w którym kupowałam kawalerkę, więc na potrzeby transakcji postanowiłam skorzystać z pomocy rzeczoznawcy majątkowego. W momencie nabycia nieruchomości, a co za tym idzie przesłania niezbędnej deklaracji do US wartość transakcji poddawana jest weryfikacji i podlega ocenie w podejściu porównawczym, względem cen innych nieruchomości w danej okolicy. Najczęściej zdarza się, że wartość podawana przez podatnika jest przez fiskus kwestionowana. Z ceną określoną przez urząd możemy się zgodzić, podwyższyć ją lub zakwestionować. Jeżeli podatnik nie zgadza się z oceną, może przedłożyć w urzędzie operat sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego lub poprosić o opinię biegłego.

Co ważne, w sytuacji, gdy rozbieżność w wartości podanej przez podatnika a wartości biegłego przekracza 33%, konieczne jest poniesienie wszystkich kosztów przez wnioskodawcę oraz uiszczenia dopłaty skarbowej. Obowiązek odprowadzenia należnego podatku od nabytej nieruchomości powstaje z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, następującym po miesiącu, w którym doszło do nabycia domu, mieszkania lub gruntu, a na złożenie deklaracji mamy 14 dni, czyli pilnujemy aby przesłać ją do skarbówki w pierwszej połowie danego miesiąca. 

Wycenę zrobi https://www.estimus.com.pl