17 kwietnia, 2020 Usługi 0

Tablice, które znajdują się na pojazdach, mają znaczenie ostrzegawcze, tak by osoby jadące w ich otoczeniu, zdawały sobie sprawę z ich zawartości lub przeznaczenia. Mogą być to tablice, ostrzegawcze, informujące czy też nakazujące. Możemy je spotkać w pojazdach użyteczności publicznej, ale także na pojazdach prywatnych.

Jakie tablice informacyjne znajdują się na pojazdach?

tablice wyróżniające pojazdyTablice informujące, mają na celu przekazać innym uczestnikom ruchu drogowego informacje takie jak, dopuszczalna prędkość danego pojazdu na drodze publicznej, tyczy się to pojazdów ciężarowych. Na cysternach w tylnej części, można znaleźć informacje na temat zawartości znajdującej się wewnątrz. Tak by ratownicy, którzy przyjadą na miejsce wypadku, wiedzieli jak postępować z daną substancją, czy na przykład nie jest łatwopalna, żrąca lub szkodliwa dla środowiska. Na autobusach znajdują się tablice informujące o przewozie dzieci. Pojazdy wolnobieżne, takie jak traktor powinny posiadać czerwoną tablicę w kształcie trójkąta z obciętymi rogami. Auta wojskowe, mogą posiadać tablice informujące kierowców, o przewozie ładunków zagrożonych wybuchem. Tego typu pojazdy specjalne mają oznaczenie, w którym znajduje się czerwone koło, z czarnym trójkątem. Tablice wyróżniające pojazdy wojskowego na przykład ambulanse, zawsze na tylnych drzwiach maja czerwony krzyż na białym tle.

Tablice znajdujące się na pojazdach służą celom identyfikacyjnym. Możemy je podzielić na znaki zakazu, czyli kiedy nie możemy wykonywać danego manewru. Ostrzegawcze, czyli te które, informują nas o zbliżającej się przeszkodzie. Znaki nakazu, każą nam kierować się zgodnie z ich zaleceniami, a znaki informacyjne jak sama nazwa mówi, służą by poinformować uczestnika ruchu o tym, co znajduje się na jego drodze.