12 listopada, 2018 Ochrona osób i mienia 0

Instalacje przeciwpożarowe w coraz większym stopniu składają się z rozwiązań elektronicznych. Dzięki temu poinformowanie Straży Pożarnej o zagrożeniu następuje bardzo szybko i możliwe jest wyeliminowanie ryzyka. Taki system trzeba dobrze zaprojektować, aby nie występowały w nim żadne przeciążenia. Musi on działać w chwili, kiedy będzie potrzebny oraz nie wysyłać błędnych informacji. Również alarm nie powinien uruchamiać się bez przyczyny.

Dobre instalacje przeciwpożarowe

wykonanie instalacji przeciwpożarowychCzynne instalacje przeciwpożarowe mają działać wtedy, kiedy zaistnieje ryzyko rozprzestrzenienia się ognia. Składają się one z wielu urządzeń oraz przewodów, dlatego wykonanie instalacji przeciwpożarowych należy zlecać specjalistom. Wszystkie przewody powinny być ukryte w ścianach, aby nie zostały przypadkowo uszkodzone. Nawet myszy nie powinny mieć dostępu do nich, dlatego trzeba je starannie zagipsować. Instalacja cały czas powinna mieć dostęp do energii elektrycznej, z co najmniej dwóch źródeł. Nie może być ona przeciążona, dlatego trzeba określić, ile czujników może być podpiętych do jednej centrali. Co za tym idzie, wyeliminuje się ryzyko tego, że alarm nie zadzwoni wtedy, kiedy będzie trzeba. Pozbędzie się tym sposobem również ryzyka wezwania Straży Pożarnej bez faktycznej przyczyny. Instalacja powinna skupiać się na wykrywaniu nadmiernej ilości dwutlenku węgla w otoczeniu, a nie wykrywaniu dymu. Zwłaszcza w budynkach publicznych. Dzięki temu uniknie się wezwania Straży Pożarnej w sytuacji, gdy ktoś na przykład odpali papierosa w niedozwolonym miejscu. Instalacje przeciwpożarowe wymagają stworzenia planu oraz kontrolowania prac montażowych przez inżyniera, który zna się na przepisach oraz sposobie działania urządzenia. Tylko tym sposobem uzyska się wysokiej jakości zabezpieczenie, które faktycznie zadziała w odpowiedniej chwili.

Aby instalacja przeciwpożarowa była dobra muszą znaleźć się specjaliści, którzy znają się na takich systemach. Jest to cały ciąg urządzeń oraz przewodów, który musi ze sobą współdziałać, aby określić, kiedy występuje ryzyko. Często nim zostanie włączony alarm i powiadomiona Straż Pożarna, centrala analizuje ilość dwutlenku węgla w miejscu wystąpienia ognia, a także w najbliższych pomieszczeniach oraz korytarzu do nich prowadzącym.