11 listopada, 2018 Budownictwo 0

 

Obecnie duży nacisk jest kładziony na efektywność energetyczną budynków. W związku z tym osoby zarządzające danym obiektem często muszą podjąć decyzje mające na celu optymalizację kosztów związanych ze zużyciem mediów. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych takich jak chociażby galerie handlowe, hale produkcyjne czy duże zakłady przemysłowe każda podjęta decyzja jest szczególnie ważna. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku obiektów mieszkalnych.

Sposób na zwiększenie komfortu termicznego mieszkańców

izolacje termiczneW chwili obecnej docelowy stan budynku definiują przepisy krajowe oraz międzynarodowe, które określają wymagania do spełnienia. Na podstawie tych przepisów wykonywane są nowoczesne obiekty, które charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną. W obiektach tych są stosowane zaawansowane technologicznie rozwiązania takie jak chociażby okna trzyszybowe, które posiadają bardzo małą przenikalność cieplną. To właśnie ciepło jest jednym z mediów, które w największym stopniu wpływają na końcowe rachunki właściciela danego obiektu. Właśnie dlatego należy wykonać czynności mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku. W tym celu wykonywane są prace termomodernizacyjne, które obejmują między innymi izolacje termiczne powszechnie stosowane w mniejszych oraz większych obiektach. Izolacje termiczne bazują na sprawdzonych materiałach takich jak chociażby styropian czy pianka poliuretanowa. Zarówno jeden jak i drugi materiał charakteryzuje się niską przenikalnością cieplną co sprawia, że ich zastosowanie w dużym stopniu zmniejsza zapotrzebowanie na energię cieplną obiektu. Obecnie z funduszy krajowych oraz międzynarodowych uruchamiane są programy operacyjne, które mają na celu zachęcenie właścicieli obiektów do termomodernizacji budynków.

Jest to skutkiem coraz większego zanieczyszczenia atmosfery oraz powietrza powstałego w skutek spalania paliw kopalnych służących do wytwarzania energii cieplnej. W dalszym ciągu duża część mieszkań wykorzystuje bowiem instalacje centralnego ogrzewania do wytwarzania ciepła w budynku. Piece te są z reguły opalane drewnem, węglem brunatnym czy kamiennym, które przy spalaniu wytwarzają spore ilości substancji szkodliwych. W celu ograniczenia tego procederu należy dokonać w pierwszej kolejności izolacji termicznej ścian oraz dachu co poprawi w dużej mierze bilans energetyczny. Kolejnym krokiem może być wymiana pieca na kocioł gazowy nowej generacji.