18 maja, 2021 Biznes i usługi 0

Dzięki zredukowania masy objętości osadów można znacznie ułatwić proces dalszej przeróbki. W procesie odwadniania uzyskuje się czysty filtrat oraz piasek. Obecnie najczęściej wybieranym sposobem jest zastosowanie polielektrolitów, które są związkami organicznymi. Należy dobrać jego odpowiednią dawkę, aby proces odwadniania przebiegł prawidłowo i przyniósł oczekiwany skutek.

W jakim celu odwadnia się osady?

fachowe odwadnianie osadówJak powszechnie wiadomo osady to specyficzne substancje, które bez przygotowania nie nadają się o dalszej obróbki. Fachowe odwadnianie osadów polega na zredukowaniu masy objętości osadów ściekowych. Celem jest uzyskanie czystego piasku, pozbawionego różnego rodzaju zawiesin czystego filtratu. Odwadnianie przebiega również przy pomocy specjalnych pras czy workownic. Sposobami na odwadnianie osadów jest np. zastosowanie specjalnej wirówki czy poddanie go procesom termicznym. Odwodniony osad można poddać dalszej próbce lub utylizacji. Można go wykorzystać do nawożenia lub też składować. Skuteczne odwadnianie osadów zmniejsza koszty transportu oraz utylizacji. Odwodniony osad ściekowy w zależności od zawartości suchej masy jest odpowiednio wykorzystywany. Proces odwadniania zwykle poprzedzany jest zagęszczeniem osadu, ze względu na późniejszy mniejszy koszt samego odwadniania. Woda, która jest zawarta w osadzie dzielona jest na wodę wiązaną i wolną. Na cały proces odwadniania i jego efekt końcowy ma wpływ wiele czynników, między innymi jego uwodnienie początkowe czy jego jakość. Warunki przeprowadzania odwadniania również wpływają na cały proces. Odwadnianie jest procesem polegającym na obniżeniu zawartości wody w osadzie. Jednym ze sposobów na odwadnianie jest zastosowanie wirówki dekantacyjnej, w której za pomocą siły odśrodkowej zostaje oddzielona woda. Efekt zależny jest od tego jaki rodzaj osadu poddawany jest procesowi.

Aby przygotować osad do skutecznego odwadniania należy go odpowiednio przygotować. W tym celu stosuje się związki żelaza, glinu oraz wapnia. Dzięki efektywnemu odwadnianiu osadów można zmniejszyć koszt dalszej przeróbki oraz usprawnić jego transport. Aby proces przyniósł zamierzony efekt osady muszą najpierw zostać odpowiednio przygotowane. Bardzo często do odwadniania wykorzystuje się spolimeryzowane związki organiczne.