4 czerwca, 2020 Technologia 0

W skład nowoczesnych systemów audiowizualnych, używanych w największych salach konferencyjnych wchodziły również kamery. Mimo iż najczęściej służyły one podczas eventów największego kalibru, wymagały one równie dobrego dopasowania do całości wyposażenia co pozostałe elementy składowe systemów AV, dlatego też sale które posiadały takowe kamery, były zaopatrywane w systemy sterowania rozbudowane o programy kontrolujące pracę owych urządzeń.

System sterowania kamerami sali konferencyjnej

systemy centralnego sterowania kameramiProste systemy kontrolne nie posiadały funkcji sterowania kamerami, służąc przede wszystkim do regulacji nagłośnienia i oświetlenia. By zapewnić taką możliwość w już istniejących salach konferencyjnych, do funkcjonującego tam oprogramowania kontrolnego dodawano systemy centralnego sterowania kamerami wizyjnymi. Programy tego rodzaju niewiele różniły się od odpowiedników, służących do kontroli pozostałych urządzeń składowych w infrastrukturze audiowizualnej, a dzięki bardzo wysokiej zgodności z takowymi, mogły być łatwo dołączane do wszelkich działających systemów, nawet tych które były już w użyciu przez wiele lat. Ich funkcjonalność w dużej mierze zależała od urządzeń, jakimi sterowały. Mimo iż satysfakcjonującą jakość można było osiągnąć już przy używaniu kamer o bardzo prostej budowie i funkcjonalności, najlepsze efekty można było osiągnąć dzięki użyciu nowoczesnych kamer wizyjnych, bardzo podobnych do urządzeń używanych w systemach monitorowania. Były one bowiem bardzo rozbudowane, i umożliwiały szeroki zakres konfiguracji oraz sterowania, zarówno ręcznego jak i automatycznego, oraz pozwalały na swobodne przełączanie między wieloma trybami działania.

Systemy sterowania kamerami, podobnie do pozostałych aplikacji sterujących sprzętem audiowizualnym, umożliwiały prawie całkowitą automatyzację urządzeń, pozwalając na pracę we wcześniej zaprogramowanym trybie, przesuwanie obrazu czy zmianę zbliżenia bez konieczności ręcznego sterowania poszczególnymi urządzeniami. Mimo to, wielu profesjonalnych operatorów systemów sterowania urządzeniami wizyjnymi preferowało ręczne sterowanie, dzięki któremu można było dowolnie zmieniać ustawienia w czasie rzeczywistym, często uzyskując znacznie lepsze efekty wizualne niż za pomocą automatycznego programu pracy.