20 października, 2018 Usługi 0

 

Kodeks pracy szczegółowo określa, kiedy i w jakich przypadkach pracownicy powinni uczestniczyć w szkoleniu bhp. Tego typu szkolenia mają za zadanie przekazać pracownikom niezbędną wiedzę odnośnie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać na danym stanowisku pracy. Dobrej jakości profesjonalne szkolenia bhp z pewnością przyniosą wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Pracownicy powinni okresowo uczestniczyć w szkoleniu BHP

szkolenia bhp okresoweBezpieczeństwo i higiena pracy to nic innego jak zbiór określonych zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz zachowania należytej higieny w miejscu pracy. Nie ulega wątpliwości, że każdy pracownik oraz pracodawca powinien przyswoić sobie te zasady i stosować je na co dzień w miejscu pracy. Zachowanie bezpieczeństwa powinno być najważniejsze w każdym przypadku. Nie ulega wątpliwości, że przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy pozwoli uniknąć wielu groźnych skutkach wypadków. Wiele zależy od specyfiki danego miejsca pracy. Praca typowo biurowa powszechnie uważana jest za względnie bezpieczną, choć i tutaj może dojść do groźnego w skutkach wypadku. Znane są przypadki pracowników biurowych, którzy spadli z krzesła obrotowego. Oczywiście są takie miejsca pracy, w których pracownik jest narażony na działanie czynników szkodliwych. Dobrym przykładem są tutaj górnicy oraz pracownicy medyczni. Każdy nowo przyjęty pracownik powinien odbyć szkolenie BHP. Co jakiś czas organizowane są także szkolenia bhp okresowe, które również są obowiązkowe. Specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mają zatem pełne ręce roboty. W sytuacji, gdy zostanie zarejestrowany groźny w skutkach wypadek w miejscu pracy, pracodawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie głównego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektor wówczas dokona oględzin miejsca zdarzenia i sprawdzi, czy były przestrzegane obowiązujące przepisy i procedury. Zachowanie zasad bezpieczeństwa z pewnością przyniesie pozytywne skutki.

Każde miejsce pracy odznacza się własną specyfiką. Dlatego też pracownicy powinni przechodzić szkolenia bhp dostosowane do miejsca, w którym będą pracować. W większości przypadków jednak zasady są bhp są jednak podobne. Niedopuszczalne jest również przekraczanie norm odnośnie czasu pracy. Pracodawcy mają obowiązek przestrzegać zasad BHP.