2 czerwca, 2021 Biznes i usługi 0

Rurociągi różnego rodzaju służą do transportu mediów wykorzystywanych w szeroko pojętej gospodarce. Są one integralną częścią systemów przepływu gazu, wody, ciepła, energii elektrycznej oraz danych telekomunikacyjnych. Stosowana obecnie do ich budowy metoda przewiertów horyzontalnych daje możliwość osiągnięcia dużych oszczędności środków finansowych, czasu wykonania. Gwarantuje również brak dewastacji środowiska naturalnego.

Nowoczesna budowa linii przesyłowych poprzez przewierty horyzontalne

fachowe przewiertyPrzewierty są technologią służącą m. in. do budowy różnorodnych rurociągów grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz innych linii przesyłowych wykorzystujących doświadczenia górnictwa naftowego połączonego ściśle z radiolokacją magnetyczną lub elektromagnetyczną. Jest to także technologia stosowana do odwadniania i odgazowania podziemnych ośrodków, osuszania gruntów, wzmacniania skarp. Dobrze wykonane, fachowe przewierty dają gwarancję bezwykopowego ułożenia rurociągu pod dowolnymi ciągami komunikacyjnym, terenami zielonymi i ciekami wodnymi. Oznacza to brak dewastującej ingerencji w środowisko naturalne i infrastrukturę, co bezpośrednio przekłada się na nie ponoszenie ogromnych kosztów na naprawę jak to jest w przypadku wykonywania wykopów. Bardzo ciekawym przykładem jest możliwość ułożenia rurociągu pod autostradami lub torami kolejowymi. Integralną częścią przewiertów horyzontalnych są systemy radiolokacji umożliwiające precyzyjne sterowanie głowicą wiercącą umieszczoną na dokładanych sukcesywnie żerdziach. Sam proces wykonania przewiertu sterowanego zamyka się w trzech podstawowych etapach poprzedzonych badaniem gruntu. Prace rozpoczynają się od wykonania ustalającego trajektorię rurociągu przewiertu pilotażowego. Ma on najczęściej przebieg spłaszczonej paraboli lecz wszystko zależy od potrzeb wykonawczych. Następnym etapem jest rozwiercanie przewiertu do określonej średnicy. Prace zamyka wprowadzenie rurociągów lub okablowania podczas ostatniego rozwiercania.

Za pomocą przewiertów sterowanych wykonuje się stosunkowo długie linie przesyłowe sięgające nawet 1000 metrów. Aby zapewnić sprawny, szybki, i wytrzymały przewiert niezbędne jest podawanie znacznych ilości płuczki bentonitowej wzmacniającej przewiert, usuwającej masy gruntu, chłodzącej głowicę i zmniejszającej tarcie. Pełny opis tej zaawansowanej technologii znajdziemy na stronach firm oferujących tą usługę.