9 lutego, 2021 Edukacja / Szkolenia 0

Szkolenia podnoszące umiejętności handlowców mogą być prowadzone w różnorodny sposób – w postaci tradycyjnych spotkań, warsztatów online, sesji coachingowych czy symulacyjnych szkoleń sprzedażowych. Usługi tego rodzaju skierowane są do pracowników branży handlowych, usługowych, produkcyjnych i wszędzie tam, gdzie prowadzi się transakcje sprzedażowe. Warto dowiedzieć się, jaki zakres szkoleń jest najbardziej optymalny.

Program polecanych szkoleń dla handlowców

polecane szkolenia dla handlowcówSkuteczne szkolenia z zakresu sprzedaży, powinny być prowadzone nie tylko przez teoretyków, ale również praktyków sprzedaży, którzy każdego dnia mają kontakt z klientami. Warto sięgać po polecane szkolenia dla handlowców. W zakresie szkoleń tego typu powinna się pojawić tematyka związana z procesem oraz technikami sprzedaży, skutecznymi negocjacjami, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań do ograniczeń sprzedażowych, sposoby prowadzenia sprzedaży telefonicznej, sposoby obrony cen w trakcie procesu sprzedaży, znajomość sposobów budowania trwałych relacji z klientami, sposoby pracy z kluczowymi klientami oraz sprzedaż doradcza, nauka zarządzania czasem w trakcie pracy w terenie i stacjonarnie, a także prowadzenie prezentacji sprzedażowych. Oczywiście tematyka poruszana w trakcie szkoleń bywa o wiele obszerniejsza, jednak wymienione aspekty są tymi, które powinny zostać przeanalizowane w celu zwiększenia sprzedaży poszczególnych handlowców. Istotne są również zagadnienia z zakresu prawidłowej obsługi klienta oraz obsługi po sprzedażowej, takie jak praca w punkcie sprzedaży, praca z klientami b2b, wykorzystanie typologii klientów w oparciu o teorię Junga, sposoby na pogłębianie sprzedaży czy obsługa reklamacji. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska mogą być również zainteresowane szkoleniami z zakresu zarządzania zespołem handlowym, sposobów optymalizacji pracy handlowców, sposoby motywacji działów sprzedaży, coaching sprzedażowy, jak również sposoby rozwiązywania konfliktów w zespołach sprzedażowych. Zakres tematyki szkoleń dla handlowców jest więc bardzo rozbudowany.

Reasumując, aby szkolenia dla handlowców były skuteczne, muszą być prowadzone przez doświadczonych szkoleniowców, ale jednocześnie muszą mieć optymalnie dobrany zakres. Z tego powodu ich rodzaj powinien być dobrany w zależności od zajmowanego w firmie stanowiska, jak również dobrym rozwiązaniem jest sięganie po polecane szkolenia.