22 września, 2018 Usługi 0

Wielu tłumaczy wyraża pogląd, że tłumaczenie ustne podczas konferencji to jedno z najtrudniejszych rodzajów tłumaczeń występujących w tym zawodzie. Prócz perfekcyjnej znajomości języka obcego niezbędne są tu inne umiejętności i silny charakter.

Trudna sztuka tłumaczeń konferencyjnych

tłumaczenia konferencyjneTrudne warunki konferencyjne wymagają od tłumacza wysokiej odporności na stres. Z założenia tłumaczenia ustne to mniej pobłażliwy rodzaj tłumaczeń, ponieważ ich tempo nie daje czasu na zastanowienie i spokojne przemyślenie wypowiedzi. Otwarty umysł i elastyczność to konieczność w tego rodzaju pracy. Tłumaczenia konferencyjne wymagają od tłumacza najwyższego stopnia koncentracji i niezwykłej podzielności uwagi, która pozwala błyskawicznie reagować na słowa mówcy. Ta umiejętność jest szczególnie ważna podczas wykonywania ustnych tłumaczeń symultanicznych, które polegają na równoczesnym tłumaczeniu przemowy mówcy. Takie tłumaczenia konferencyjne odbywają się na żywo, co jest dodatkowym wyzwaniem dla tłumacza. Drugim rodzajem tłumaczeń wykonywanym podczas konferencji są tłumaczenia konsekutywne. Taki rodzaj pracy rozpoczyna się w momencie gdy mówca kończy swoje przemówienie. W czasie przemówienia tłumacz robi notatki, które następnie wykorzystuje podczas tłumaczenia. Podczas notowania najważniejszych punktów wypowiedzi, tłumacz musi wykazywać się dużą dyscypliną i umiejętnością długotrwałego skupienia uwagi. Co ciekawe, przydatna jest również umiejętność czytelnego pisania. Taki rodzaj tłumaczeń jest znacznie przystępniejszy zarówno dla tłumacza jak i mówcy. Ten pierwszy ma czas na organizację tekstu i zadbanie o jego spójność i poprawność, drugi zaś nie musi rozpraszać się przerywaniem swojej wypowiedzi. W obu typach tłumaczeń konferencyjnych szalenie istotna jest umiejętność improwizacji i szybkiego reagowania. Przydatna jest również wiedza z wielu dziedzin życia, która pomoże uniknąć tłumaczowi wpadki i zapobiegnie lukom lub nawet błędom w wypowiedzi.

Tłumaczenia konferencyjne to dziedzina wymagająca od tłumacza solidnego przygotowania i odporności psychicznej. Nie da się wykonywać takich tłumaczeń bez pasji i poświęceń, dlatego niewielu tłumaczy decyduje się na pójście tą drogą. Jest to jednak praca, która przynosi wiele satysfakcji i powodów do dumy. Warto więc rozważyć podążenie tą ścieżką kariery.