12 czerwca, 2017 Budownictwo 1
posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe są jednym z podstawowych elementów obiektów przemysłowych, hal magazynowych ,jak i obiektów użytku publicznego. Tym co wyróżnia tego typu posadzki to wysoka trwałość i odporność, a co za tym idzie ważne jest to by ich budowa odbywała się w prawidłowy sposób z zastosowaniem odpowiednich materiałów. Równie ważne jest także i to by trwałość gotowej posadzki przemysłowej została odpowiednio sprawdzona. Co zatem warto wiedzieć o posadzkach przemysłowych i w jaki sposób można określić ich jakość? Odpowiedzi na te pytania postaramy się udzielić w tym artykule.

Posadzki przemysłowe – ogólne informacje

posadzki przemysłoweW ogólnym rozumieniu posadzki przemysłowe to element konstrukcyjny budynku, który powinien zostać wykonany w taki sposób by odznaczać się wysoką trwałością i odpornością. Materiał z jakiego zostaną one być wykonane powinien mieć wysoki współczynnik odporności  na nacisk, czyli dobrze znosić wysokie obciążenia, powinien być także odporny na działanie czynników chemicznych oraz na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie wysokich temperatur. Niemniej rodzaj posadzek przemysłowych powinien być dostosowany do specyfiki danego obiektu w którym jest on stosowany. Wyróżnić jednak można takie rodzaje posadzek przemysłowych jak:

  • posadzki przemysłowe betonowe,
  • posadzki przemysłowe żywiczne.

Według informacji na www.wielkiebudowanie.pl zastosowanie posadzek betonowych na dzień dzisiejszy jest zdecydowanie większe. Fakt ten wynika z tego, że rozwiązanie to jest tańsze i jednocześnie odznacza się ono dobrymi parametrami. Posadzki przemysłowe betonowe są odporne na działanie wysokich temperatur, dobrze znaczą nacisk mechaniczny oraz są stosunkowo łatwe do utrzymania w czystości. Stosując jednak posadzki betonowe należy zwróci szczególną uwagę na rodzaj zbrojenia. Może być to zarówno osobno wykonane zbrojenie na które kładzie się posadzkę, jak i zbrojenie rozproszone znajdujące się we wnętrzu samego betonu. Jeśli posadzka będzie narażona na działanie dużej ilości wilgoci lub płynów to zbrojenie może korodować i tym samym pogorszeniu będą ulegać parametry samej posadzki. W takich przypadkach zaleca się stosowanie betonu zbrojonego polimerem. Polimer jako tworzywo sztuczne odporny jest na działanie korozji, a tym samym lepiej sprawdza się w omawianych warunkach. Alternatywa czyli posadzki żywiczne odznaczają się podobną trwałością, przy czym trzeba zaznaczyć, że gładka powierzchnia jest bardziej odporna na brud i tym samym łatwiej się ją czyści, co w niektórych przypadkach ma znaczenie. Tego typu posadzki mają także nieco wyższe walory wizualne, a co za tym idzie często znajdują one zastosowanie w obiektach użytku publicznego. Niemniej należy zdawać sobie sprawę z tego, że na trwałość posadzek przemysłowych przekłada się nie tylko materiał z jakiego zostały one wykonane, ale także i sposób w jaki zostały wykonane, a co za tym idzie konieczne jest wykonywanie odpowiednich badań niepozwalających na określenie stanu posadzek.

Badania nieniszczące – co warto wiedzieć?

Badania nieniszcząceBadanie nieniszczące to badania, które pozwalają na określenie parametrów konstrukcji bez uszkadzania jej struktury. Za ich pomocą można określić takie parametry jak:

  • prognoza trwałości,
  • ocena jakości wykonania,
  • bezpieczeństwo użytkowania.

W trakcie badań nieniszczących wykorzystuje się takie metody, które nie wpływają w żaden sposób na właściwości eksploatacyjne i wytrzymałościowe badanego elementu, a sama próbka w trakcie prowadzenia badań nie ulega zniszczenia, jak to ma miejsce w przypadku badań niszczących. W zależności od potrzeb i tego jakie parametry w trakcie badania mają zostać określone wyróżnia się takie metody jak:

  • wizualne,
  • penetracyjne,
  • magnetyczno-proszkowe
  • radiograficzne,
  • ultradźwiękowe.

Ogólnie przyjmuje się, że badania nieniszczące przede wszystkim pozwalają na oszacowanie grubości badanego obiektu lub też tego jaką powłokę ochronną on posiada. Wykrycie i określenie nieciągłości materiału oraz ogólne określenie jego parametrów.

Badania nieniszczące betonu

Badania nieniszcząceJak już wspomnieliśmy do najczęściej wykonywanych posadzek przemysłowych należą posadzki betonowe w związku z czym przedstawimy tu metody badań nieniszczących stosowanych w przypadku betonu. Według www.ekspertbudowlany.pl po pierwsze można tu mówić o metodzie zwanej młotkiem Shmitda. Badanie to polega na tym, że młotek uderza o powierzchnie z określoną siłą w wyniku czego na urządzeniu posiadającym skale pojawia się wynik wskazujący na stopień sprężystości podłoża w danym miejscu. W celu badania posadzki betonowej może zostać także pobrana próbka norowa o kształcie walca. Takie próbki poddaje się badaniom w maszynie wytrzymałościowej, co pozwala na oszacowanie wytrzymałość betonu na nacisk. Inna metoda jest także metoda ultradźwiękowa.

Badania ultradźwiękowe betonu

Badania nieniszcząceBadania ultradźwiękowe pozwalają na wykrycie wad wewnątrz betonu oraz określenie jego wytrzymałości na ściskanie. W trakcie badań wykorzystuje się fale dźwiękowe i na podstawie prędkości ich rozchodzenia się szacuje się parametry badanego elementu. Do badań tego rodzaju wykorzystuje się takie urządzenie jak: defektoskop ultradźwiękowy. Niemniej należy zaznaczyć, że by badania ultradźwiękowe były prawidłowe konieczne jest odpowiednie jego skalibrowanie na podstawie próbki wyciętej z betonu. Jest to skuteczna metoda badania jednak jej minusem jest to, że musi być odpowiedni dostęp do powierzchni by badania mogły zostać przeprowadzone.

Podsumowanie

Posadzki przemysłowe są ważnym elementem zarówno obiektów przemysłowych jak i obiektów użytku publicznego. Należy się jednak liczyć z tym, że by były one odpowiedni trwałe muszą zostać właściwie wykonane, a co za tym idzie pojawia się konieczność przeprowadzenia odpowiednich badań. Badań nieniszczących możliwych do zastosowania w przypadku posadzek betonowych jest sporo, dlatego dobrze wiedzieć czym się one charakteryzują i które będą najbardziej odpowiednie.