13 listopada, 2020 Budowa i przemysł 0

Pożar jest jednym z największych zagrożeń, na jakie są zagrożone budynki. Bardzo ważne jest przestrzeganie zapisów przepisów ochrony przeciwpożarowej. W prawie budowlanym można znaleźć przepisy dotyczące ochrony budynków przed pożarem. W budynkach wielkogabarytowych poza ochroną mienia ważne jest ustalenie zasad ewakuacji.

Wykorzystanie zaprawy ogniochronnej w budynku 

zaprawa ogniochronnaW budynkach najczęściej zabezpieczane są instalacje elektryczne. W sklepach dostępna jest zaprawa ogniochronna, do której wystarczy dodać wodę i zmieszać. Tego typu mieszanka jest łatwa w obróbce, dobrze przyczepia się do podłoża. Stosowana jest do ścian, przewodów wentylacyjnych, montażu drzwi przeciwpożarowych. W celu zabezpieczenia rur używane są wkłady pęczniejące. Takie produkty zwiększają swoją objętość, zabezpieczają przestrzeń przed przepaleniem się rur z tworzyw sztucznych. Obiekty, które zostały wybudowane kilkadziesiąt lat temu, nie są w stanie spełniać wymagań obecnego prawa budowlanego. W przypadku, kiedy konstrukcja budynku nie może zostać dostosowana do współczesnych standardów ochrony przeciwpożarowej, dopuszczalne są odstępstwa od przepisów. Właściciel lub zarządca budynku musi przestrzegać określonych zasad. Zobowiązany jest do przestrzegania wymagań techniczno-budowlanych, wyposażenia budynku i otoczenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. Gaśnice muszą być w odpowiedni sposób konserwowane, aby mogły niezawodnie funkcjonować. W przypadku zagrożenia osoby przebywające w budynku powinny mieć zapewnioną sprawną ewakuację.

W budynku muszą znajdować się tabliczki wskazujące kierunek ewakuacji, wyjścia ewakuacyjne. Każdy budynek użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego musi posiadać instrukcję ewakuacji w postaci dokumentu. Musi znajdować w miejscu łatwo dostępnym. Otoczenie budynku mieszkalnego powinno umożliwiać przeprowadzenie akacji ratowniczej.