12 lipca, 2019 Produkcja i przemysł 0

Mieszanina podchlorynu i chlorku wapnia jest silnym utleniaczem. Inaczej jest to nieorganiczna substancja stała, higroskopijna, którą otrzymuje się dokładnie poprzez nasycanie wodnego roztworu wodorotlenku wapnia gazowym chlorem. Ma charakterystyczny zapach.

Dezynfekcja wapnem chlorowanym

wapno chlorowaneSubstancja ta ma bardzo wiele zastosowań, między innymi służy jako preparat do skutecznej dezynfekcji. Wapno chlorowane jest przede wszystkim stosowane do dezynfekcji wody. Używa się go do zbiorników, rur, mieszalników czy rurociągów, kiedy woda jest używana do spożycia przez ludzi i zwierzęta. Jednak jest to też substancja silnie toksyczna, wykazująca w pewnych okolicznościach i warunkach środowiskowych działanie żrące dla skóry. Często wapno chlorowane jest nazywane na etykietach podchlorynem wapnia lub solą wapniową  kwasu podchlorawego. Jest to środek silnie wybielający poprzez swoje żrące właściwości, dlatego też często używa się go w ogrodnictwie, do bielenia drzewek na wiosnę.  Stosowany jest na basenach do dezynfekcji i odkażania wody ale również w przemyśle papierniczym oraz przemyśle tekstylnym. Jest to też właściwy odczynnik do różnych syntez organicznych i nieorganicznych. Jest to substancja niebezpieczna między innymi dlatego, że w stanie suchym przy kontakcie z etanodiolem, czyli glikolem etylenowym, będącym częstym składników samochodowych płynów chłodzących, powoduje zapłon. Ma specyficzny zapach ze względu na wydzielanie w warunkach roztworów kwasowych i zasadowych chlor, który ma drażniący zapach.

Mimo kilku podstawowych zastosowań powyższej substancji, poprzez udział w syntezach, zastosowanie jest o bardzo szerokim spektrum. Stosuje się odpowiednio dobrane roztwory danej substancji w zależności, jak silne właściwości żrące są nam potrzebne.