2 lutego, 2019 Usługi 0

 

Kondensatory z folii z tworzywa sztucznego są najczęściej stosowane w przedmiotach wymagających wysokiej wydajności. Poliwęglan, poliester i polipropylen stanowią czołówkę kondensatorów foliowych. Większość producentów kondensatorów stosuje je od zawsze, chociaż wzrasta użycie naftalenu polietylenowego i siarczku polifenylenu, a poliwęglan traci na wartości.

Czy istnieją folie propylenowe?

folia propylenowaPolipropylen jest termoplastycznym polimerem addycyjnym wykonanym z połączenia monomerów propylenu. Sam propylen natomiast jest bezbarwnym gazem o lekko słodkawym zapachu. Jest nietoksyczny, ale ma działanie lekko znieczulające. Produkcja folii polipropylenowych została uruchomiona początkowo do zastosowań przemysłowych, takich jak kondensatory i taśmy samoprzylepne. Z czasem powstały nowe zastosowania takie jak zaawansowane, wielofunkcyjne, folie do pakowania żywności. Folia propylenowa, a w zasadzie polipropylenowa zachowuje wiele korzystnych właściwości. Polipropylen ma wysoką odporność na chemikalia w porównaniu z polietylenem. Jest odporny na wiele rozpuszczalników organicznych, kwasów i zasad. Jednak materiał jest podatny na działanie kwasów utleniających, chlorowanych węglowodorów i związków aromatycznych. W porównaniu z wieloma materiałami, polipropylen ma dobrą wytrzymałość na rozciąganie, dzięki temu materiał wytrzymuje dość duże obciążenia, mimo że jest lekki. Podczas gdy polipropylen ma dobrą wytrzymałość na rozciąganie, jego udarność pozostawia wiele do życzenia w porównaniu z polietylenem, czyli najpowszechniej stosowanym tworzywem sztucznym. Polipropylen jest wysoce nieprzepuszczalny dla wody. Zalicza się go do materiałów jest półsztywnych. Folie polipropylenowe nie są zalecane do żadnych procesów wysokotemperaturowych ze względu na niską temperaturę topnienia. Także ostre, nagłe uderzenia innych przedmiotów mogą spowodować uszkodzenie powłoki polipropylenowej. Nie jest też przyjazny dla środowiska – jest jednym z najmniej recyklingowanych tworzyw sztucznych.

Szerokość zastosowań tworzyw sztucznych, możliwość ich łatwego formowania i zmiany właściwości poprzez dodatki takie jak spulchniacze, utwardzacze i inne powoduje wzrost stosowania tego materiału. Z tworzyw sztucznych dzięki różnorodnym procesom technicznym produkuje się elementy o różnych wymiarach, kształtach czy też kolorach.