14 października, 2020 Ochrona osób i mienia 0

Sytuacje w których wymagane było stałe monitorowanie osób zdarzały się bardzo rzadko, i na ogół występowały w najtrudniejszych sprawach karnych które prowadziliśmy. Nałożenie monitorowania na osobę związaną z prowadzoną sprawą wymagało bowiem bardzo dobrego powodu, oraz uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie działań. Takie pozwolenie wydawali zazwyczaj funkcjonariusze prowadzący postępowanie z ramienia policji.

Monitorowanie połączeń telefonicznych programem podsłuchowym

sprawdzony monitoring telefonuZróżnicowane systemy operacyjne telefonów utrudniały użycie programów monitorujących, które często pisane były pod konkretną wersję systemu, mogącego być zaktualizowanym w trakcie postępowania monitorowania, a tym samym całkowicie uniemożliwić prowadzenie czynności. Z racji iż najbardziej ogólnodostępne i zawodne programy do monitorowania były narażone na właśnie taki brak kompatybilności, w trakcie prowadzenia nadzoru nad połączeniami osób monitorowanych wykorzystywaliśmy wyłącznie najbardziej sprawdzony monitoring telefonu, sprawdzony na zróżnicowanych urządzeniach posiadających odmienne wersje i rodzaje systemów operacyjnych. Programy wprowadzane były do pamięci telefonu poprzez wiadomości wysyłane przez operatorów sieci komórkowych, i sterowane zdalnie z poziomu jednostki centralnej, zwykle będącej wyznaczonym komputerem stacjonarnym lub przenośnym, na którym zainstalowany był program sterujący systemem podsłuchowym. Większość współczesnych aplikacji monitorujących umożliwiała wyłącznie nasłuch aktywny oraz bieżące nagrywanie rozmów, choć były to czynności bardzo niewygodne i wymagały stałego dozoru operatora systemu. Znacznie bardziej preferowane przez nas były te aplikacje które wykonywały owe czynności samoczynnie, bez konieczności sterowania nimi przy każdym połączeniu.

Nowoczesne aplikacje monitorujące posiadały również bardzo dużo udogodnień, ułatwiających wykonywanie zadań podczas prowadzenia postępowania. Jednym z najbardziej przydatnych, a jednocześnie najbardziej trywialnych, był system powiadomień, wysyłający wiadomość tekstową do wybranego telefonu po wykryciu rozpoczęcia rozmowy głosowej na monitorowanym urządzeniu. Umożliwiało to stały wgląd w pracę systemu, ale również pozwalało detektywom na wykonywanie wszelkich innych zadań swobodnie.